Formulier wordt verzonden Klik hier om te annuleren
Menu
Leden Contact

Terugblik CGGT dag 2019

Leren van incidenten

De CTGG heeft afgelopen 29 november 2019 weer haar jaarlijkse informatie en netwerkevent gehouden in Maarssen. Dit keer was het geen wetgeving wijzigingsjaar (UN, ADR RID, ADN) in het vooruitzicht en daardoor was het een dag waarop de diverse bedrijven en stakeholders van elkaar konden leren. Het leren van incidenten speelde de hoofdrol. Vaak is een incident beperkt tot een enkele modaliteit, maar het incident met geduwd rangeren (door Richard van der Weide van Intergo) had zowel te maken met spoorvervoer als ook met wegvervoer en zeker ook met inrichtingen/bedrijven die een spoorlijn in de buurt van hun terrein hebben lopen. 

Het incident met de Petrolad container in Alblasserdam zou de ogen van vervoerders, maar ook verladers, moeten openen hoe verstrekkend een schijnbaar kleine lekkage kan leiden tot stankoverlast van een groot deel van Nederland. Belangrijk leerpunt was het op orde hebben van informatie, zowel van het product als de interventiemogelijkheden. Dit incident werd toegelicht van Henk van Wetten en Leendert-Jan Bron van de Veiligheidsregio Rotterdam/Rijnmond respectievelijk Zuid-Holland Zuid.

Human factor

De presentatie van Liesbeth Vink van de Haagsche Hoogeschol gaf een inkijkje in hoe belangrijk het gedrag van mensen (human factor) is bij alle werkzaamheden. Zeker als gedragingen verstrekkende gevolgen kunnen hebben en een groot incident kunnen veroorzaken. Gedrag is tegenwoordig een erkent veiligheidsrisico en daar wordt door bedrijven veel aan gedaan ter verbetering van de veiligheid.

Jolanda Neeft van de Vereniging van Verf en Drukinkt fabrikanten (VVVF) ging in op het aspect van e-learning van de awareness van medewerkers die werken met stoffen die voor het transport als gevaarlijk zijn geclassificeerd.   

'Druppellekkage'

De ILT gaf bij monde van John Compas een presentatie over het zogenaamde 'druppellekkage' project dat het afgelopen halfjaar in het spoorvervoer heeft plaatsgevonden. Het is daarbij wel spijtig dat dit soort kleine incidenten veel aandacht krijgen. Ook van de inspectiediensten. Qua risico zijn die lekkages van een laag niveau, maar door de media aandacht en de beeldvorming, lijkt het of heel veel ketelwagens lek zijn en dat is absoluut niet het geval. Het gaat bij druppellekages om de afsluiters, waarmee geladen en/of gelost wordt.

De beleidsafdeling van het ministerie gaf een toelichting op het proces van aanpassing van de internationale regelgeving vervoer gevaarlijke stoffen en de grotere invloed van landen buiten (West-)Europa. Dit baart met name de Nederlandse overheid zorgen. Het is namelijk een democratisch proces en hoe meer landen er bij betrokken worden met een lager veiligheidsniveau dan in West-Europa, hoe groter de kans dat veiligheid op een lager niveau komen te liggen. Het bedrijfsleven reageerde er vooralsnog niet zo bang voor te zijn.              

Henk Langenberg van het ministerie noemde ook nog de zorgen over het feit dat regelgeving altijd achter de innovatie aanhobbelt. Als voorbeeld noemde hij de nieuwe grote container die BASF in Duitsland heeft ontworpen voor spoorvervoer (netto: 70 ton) en die het ministerie zorgen baart omdat de regelgeving die niet beschrijft, maar ook niet verbiedt. Wagons met deze containers rijden al rond in Europa en ook in de Botlek, maar de eisen moeten nu nog geschreven worden om ze in te passen in de wetgeving.

Dit evenement werd mede mogelijk gemaakt door de volgende bedrijven:

In de bijlagen kun je de presentaties teruglezen.