Formulier wordt verzonden Klik hier om te annuleren
Menu
Leden Contact

Beleidsuitgangspunten

De belangenbehartiging laat zich leiden door de volgende uitgangspunten:

  • gevaarlijke stoffen moeten zoveel mogelijk worden beschouwd als normale lading door toepassing van hoogwaardige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen;
  • correcte naleving van de voorschriften moet een hoog veiligheidsniveau opleveren;
  • de veiligheidsmaatregelen moeten in verhouding staan tot de eigenschappen van de te vervoeren stof;
  • de voorschriften moeten internationaal zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd;
  • binnen Nederland moet rekening worden gehouden met risico’s op het gebied van externe veiligheid;
  • de verlader moet vrij zijn in de keuze van de wijze van transport;
  • de regelgeving moet uitvoerbaar en handhaafbaar zijn.