Formulier wordt verzonden Klik hier om te annuleren
Menu
Leden Contact

Actueel corona

Op deze pagina publiceren wij actuele updates in verband met het coronavirus.

31 maart | MO 325 keuringstermijn tanks

Op 31 maart heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een multilaterale overeenkomst getekend waarmee de periodieke keuringstermijn van tanks voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg wordt geregeld. Daarbij heeft de CTGG (waar de VNCI ook lid van is) de volgende aanvullende afspraken gemaakt: 

Voor tanks (*) waarvan de keuringsdatum na 1 maart is verstreken, geldt dat er een extra visuele controle op gebreken gedaan moet worden bij laden en/of lossen. De uitkomsten van deze controle moeten procedureel vastgelegd worden.

Deze MO 325 geldt niet voor tanks waarvan de keuringsdatum al voor 1 maart verlopen was. In dat geval kan een tank niet geladen worden en moet de vervoerder hierover geïnformeerd worden. Lossing van zo’n tank kan mogelijk plaatsvinden in overleg met ILT en onder aanvullende veiligheidsmaatregelen.

(*) Definitie tank: een reservoir met inbegrip van de bedrijfsuitrusting en de constructieve uitrusting. Het gebruik van deze term zonder nadere aanduiding omvat tankcontainers, transporttanks, reservoirwagens (RID), afneembare tanks en vaste tanks (ADR/ADN), alsmede tanks als elementen van batterijwagen of van MEGC’s.

De geldende MO’s kun je vinden op:

 

24 maart | Geldigheidstermijn voor bepaalde certificaten vervoer gevaarlijke stoffen opgerekt

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is geregeld via diverse verdragen zoals ADR voor landvervoer, RID voor spoorvervoer en ADN voor binnenwater. Deze verdragen regelen ook de certificering van personen die direct betrokken zijn bij het vervoer, met onder meer een periodieke examinering/certificering. Deze termijnen zijn door de corona crisis in het gedrag gekomen. Voor onder andere dit soort problemen zijn zogenaamde Multilaterale Overeenkomsten (MO) afgesproken tussen de verdragstaten om tijdelijk niet (exact) aan de voorschriften te hoeven te voldoen. De diverse verdragstaten moeten wel individueel akkoord gaan met deze tijdelijke aanpassing van de regelgeving.  Nederland is akkoord met de MO die de tijdelijke oprekking van de termijn voor de persoonscertificering regelt tot eind 2020. Dat is MO 324.

Voor de periodieke keuring van transport tanks is er nog geen uitsluitsel. Nederland heeft nog geen besluit genomen om deze MO 325 te tekenen. VNCI is samen met de CTGG in overleg met het ministerie van I&W om ook daar een oplossing voor te vinden.

Voor vragen kun je een mail sturen naar: secretaris@ctgg.nl.