Formulier wordt verzonden Klik hier om te annuleren
Menu
Leden Contact

Wat doet de CTGG

De CTGG behartigt de belangen van de leden van het Centraal Overleg Gevaarlijke Goederen (COGG) op het terrein van de ontvangst, verlading, vervoer en overslag van gevaarlijke goederen. Het accent ligt daarbij op betrokkenheid bij totstandkoming van regels en voorschriften die van invloed zijn op de logistieke behandeling van gevaarlijke goederen. Dit geldt in het bijzonder voor het overheidsbeleid dat binnen Nederland, maar ook daarbuiten, wordt gevoerd.
Voorts vertegenwoordigt de CTGG de deelnemende organisaties in nationaal en internationaal overleg op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Aan het overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over de onderwerpen op de internationale agenda’s kan in principe door ieder lid van de CTGG worden deelgenomen.

Het samenwerkingsverband is een vereniging en vertegenwoordigt vrijwel de gehele markt; zowel de logistieke dienstverleners (behalve luchtvervoer) worden vertegenwoordigd als de verladers, de belanghebbenden, bij de te vervoeren producten.

Kernactiviteiten van het samenwerkingsverband zijn:

  • het bevorderen en in stand houden van een hoogwaardige kennisinfrastructuur
  • streven naar gemeenschappelijke standpunten;
  • beïnvloeden van overheidsbeleid;
  • uitwisselen van informatie en het geven van voorlichting, in de vorm van een jaarlijkse voorlichtingsdag.

In principe kunnen alle organisaties van het bedrijfsleven, waarvan de leden belangen hebben op het  gebied van het transport van gevaarlijke goederen, aan het COGG en de CTGG deelnemen.